sobota, 3 grudnia 2016

Medicalia

Zdjęcie z archiwum, w tym roku na medicaliach byłam słuchaczem nie fotografem. Na fotografii chirurg dr n. med. Wojciech Szczęsny.